Aan de slag als vrijwilliger bij SBR

Voor de organisatie en uitvoering van onze activiteiten en de begeleiding van onze sporters zijn we afhankelijk van vrijwilligers. We zijn altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor onze mooie, kwetsbare doelgroep. 

Op zaterdag kunnen we versterking gebruiken van onze begeleidingsteams. We zoeken mensen die er plezier aan beleven om met onze sporters zorgzaam en stimulerend bezig te zijn in de sporthal en in het zwembad. Enige ervaring met de doelgroep is fijn, maar geen verplichting.

We hebben drie begeleidingsteams die volgens rooster één keer in de drie weken de zaterdag-activiteiten vormgeven. Daarnaast zijn alle begeleiders zeer welkom tijdens het Sinterklaasfeest, de jaarlijkse herfstwandeling en de sportdag.

Naast begeleiders zijn we ook op zoek naar een nieuwe penningmeester in ons bestuur voor het voeren van een eenvoudige financiële administratie.