ce8386d4-aa67-4091-bfe9-25269a77c2b5

De Stichting

De officiële naam van de stichting is: Stichting Bewegingsrecreatie Geestelijk Gehandicapten, met RSIN/fiscaalnummer 8156.68.879. Deze naam gebruiken we alleen bij officiële contacten zoals de Belastingdienst. 
In alle andere gevallen gebruiken we de naam SBR.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Martin Schuitemaker – email: schuitemaker.martin@gmail.com 
Secretaris: Heleen Bos – email: sbrsecretarisveenendaal@gmail.com
Lid (organisatie speciale evenementen): Ad Schoeman – email: info@bijspringen.nl 
Lid (ondersteuning secretariaat): Coen van den Bovenkamp – email: c.vandenbovenkamp@ziggo.nl 
Penningmeester: vacature (wordt tijdelijk waargenomen door Coen)

Beloningsbeleid:
Binnen de stichting werken we uitsluitend met vrijwilligers. Niemand ontvangt een beloning voor zijn of haar werkzaamheden en zodoende heeft de stichting geen beloningsbeleid.

De doelstelling van de SBR:

De Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal biedt mensen met een verstandelijke beperking, die bij reguliere sportverenigingen(inclusief de G-afdelingen) onvoldoende begeleid en ondersteund kunnen worden, een mogelijkheid tot sporten. Zo is het programma gericht op aangepaste groepsactiviteiten, en kunnen sporters in kleine groepjes of individueel begeleid worden. Sporten is goed voor de mens. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat we een bijdrage leveren aan het welzijn van onze medemens met een verstandelijke beperking, door ze te betrekken bij sport- en spel activiteiten.

Zie voor verdere informatie ons beleidsplan.

Over de geschiedenis

Het begon allemaal in oktober 1975: de oudervereniging Philadephia startte een werkgroep op met als opdracht het opzetten van sporten en bewegen voor mensen met een geestelijke handicap (zo werden mensen met een verstandelijke beperking in die tijd genoemd).

Op zaterdag 22 november 1975 kwam men al tot actie door te beginnen met een open sportochtend in de gymzaal aan het Zuiderkruis. Het begon met 8 deelnemers en voor maar 10 gulden per jaar kon je lid worden.

Jaarrekeningen

Door op de buttons te klikken kunt u onze jaarrekeningen downloaden.