De geschiedenis van SBR

Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal (SBR)
De Stichting Bewegingsrecreatie Veenendaal is een sportclub voor mensen met een verstandelijke beperking, die veel begeleiding en aangepaste activiteiten nodig hebben en zodoende niet bij reguliere sportclubs of hun G-afdelingen kunnen sporten. De stichting heeft een bestuur bestaande uit een vijftal vrijwilligers. De sport- en zwemactiviteiten worden wekelijks georganiseerd door een kader en een aantal hulpkrachten, ook dit zijn allemaal vrijwilligers. Naast de reguliere sportochtenden op de zaterdag, organiseert de SBR ook jaarlijks een feestelijke sportdag, een spectaculair Sinterklaasfeest en een herfstwandeling.

Een stukje geschiedenis:
Het begon allemaal in oktober 1975: de oudervereniging Philadephia startte een werkgroep op met als opdracht het opzetten van sporten en bewegen voor mensen met een geestelijke handicap (zo werden mensen met een verstandelijke beperking in die tijd genoemd). Op zaterdag 22 november 1975 kwam men al tot actie door te beginnen met een open sportochtend in de gymzaal aan het Zuiderkruis. Het begon met 8 deelnemers en voor maar 10 gulden per jaar kon je lid worden. De oprichters waren Ben Dijkhuizen, Jan Gouda, Siem Gerritsen en Wijnant Hootsen. De eerste drie hebben tientallen jaren de sportochtenden georganiseerd en in het bestuur gezeten. Jan als secretaris en penningmeester en Ben en Siem als voorzitter.

Na veel overleg in 1976 met de Gemeente Veenendaal lukte het de SBR om de Valleihal en het zwembad te huren op zaterdag. De tijden waren ook gunstiger, namelijk van 10.00 tot 11.00 uur sporten in de grote sporthal en van 11.00 tot 12.00 uur zwemmen in het 50- meter-bad en in het instructiebad. Tot op de dag van vandaag is dat zo gebleven, alleen de naam van sporthal en zwembad is omgedoopt tot Valleicomplex Veenendaal. Tijdens de hoogtijdagen(1990 tot 2010) van de SBR telde de stichting ruim 120 leden. Dit was een periode dat er naast de SBR geen andere verenigingen waren die sportactiviteiten organiseerden voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Naast de zaterdag-sport had de SBR ook een Hups Clup, waar Tineke Schreuder (voorheen Oostermeijer)en later Thea Taverne bewegen op muziek gaven. En ook had de SBR een voetbal-afdeling, geleid door Ad Schoeman en Coen van de Bovenkamp. De voetbal-afdeling was eigenlijk een club op zich. Zij organiseerden jaarlijks een nationaal G-voetbaltoernooi waar veel teams uit het hele land op af kwamen. Naast de gezellige en sportieve sfeer van het toernooi, stond het ook bekend om de heerlijke lunchbuffetten die ieder jaar weer klaar stonden voor de deelnemers en hun begeleiders. Ook de jaarlijkse voetbalkampen waren onvergetelijk, de deelnemers hadden vaak een week nodig om bij te komen van de kramp in de lachspieren.

Na 2010 werd het ledenaantal snel minder, er werden door anderen steeds meer activiteiten voor mensen een verstandelijke beperking georganiseerd, vaak in een G-afdeling van een reguliere sportvereniging. Het bestuur van de SBR heeft deze vorm van integratie altijd gestimuleerd. Uiteindelijk is de SBR nu een kleine club met goed 40 leden. Door de jaren heen heeft de stichting zich steeds verder gespecialiseerd in sporten en zwemmen op maat voor mensen die een grote ondersteuningsbehoefte hebben.

De SBR heeft de afgelopen 47 jaar haar activiteiten met veel liefde kunnen organiseren dankzij zeer veel vrijwilligers(chauffeurs, hulpkrachten, kaderleden en bestuursleden) die zich hebben ingezet voor hun beperkte medemens en dankzij een groot aantal sponsoren (lees Veenendaalse bedrijven) met een groot sociaal hart en een gulle hand van geven. Zonder deze mensen had de SBR niet bestaan.

Bekijk ook deze projecten

externalId=emmentaler-portfolio-detail-1.2.1.1.1.3.1&filter[active]=1